Vem äger prognosen?

Är det ett korrekt arbetssätt att försäljningsdelningen arbetar med en prognos och inköpsavdelningen med en annan? Om så är fallet, vem är då ansvarig för utfallet?

 

På många företag fastställer idag försäljningsavdelningen sina försäljningsprognoser utefter krav från ägare och ledning i kombination med erfarenhet och dialog med kunder. Försäljningsavdelningen har ett konstant krav på hög servicegrad vilket kräver stora säkerhetslagar.

Inköpsavdelningen planerar ofta sina inköp genom att titta på de senaste månadernas faktiska efterfrågan, avropsregler, ledtider mm. Som översätts i en prognos.

 

Med Foremath hanteras försäljningsprognoser och inköpsprognoser i samma system. Prognoserna beräknas matematiskt utifrån sju statistiska och tre kvalitativa metoder baserade på faktisk historisk försäljning.

I Foremath sparar försäljningsavdelningen tid genom att användare direkt får ett korrekt kundspecifikt prognosunderlag baserat på verkligt utfall som lätt kan justeras efter planerade kampanjer och försäljningsmål.

Inköpsavdelningen får på så sätt automatiskt tillgång till information om planerad försäljning och kan då anpassa kommande inköp.

 

Jesper Berthold - november 22, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020