Vad kostar en missad orderrad?

En order som inte kan plockas från hyllan för att den är slut innebär ofta förlorad försäljning och onödiga kostnader för företaget. Vad kostar det att processa en order flera gånger? Få företag har en uppfattning vad deras ordersärkostnad egentligen är och vad den består av, eller vad den bör bestå av.

Vad är kostnaden för hanteringen av en order, det vill säga; lönekostnader lokalkostnader, kostnaden för transport, inköp, lagerränta mm.?

 

Om varan inte finns tillgänglig när efterfrågan uppstår, går då kunden till en konkurrent?

 

För att få fram kostnaden för varje missad order krävs ofta en djupanalys i företaget och dess hantering av varuflödet.

Det som många gör är att direkt försöka minska antalet missade orderrader genom att bygga större lager, något som i sin tur ger mer bundet kapital och ökad kostnad för kassation och utgående lagerartiklar.

 

Genom att arbeta i ett lagerstyrningssystem kan du lättare hantera korrekta lagernivåer. En effektiv lagerstyrning baserad på verklig förbrukning håller också lagernivåerna nere vilket ger stora kostnadsbesparingar.

 

Med Foremath hanteras försäljningsprognoser och inköpsprognoser i samma system. Prognoserna beräknas matematiskt utifrån sju statistiska och tre kvalitativa metoder baserade på faktisk historisk försäljning.

I Foremath sparar försäljningsavdelningen tid genom att användare direkt får ett korrekt kundspecifikt prognosunderlag baserat på verkligt utfall som lätt kan justeras efter planerade kampanjer och försäljningsmål.

Inköpsavdelningen får på så sätt automatiskt tillgång till information om planerad försäljning och kan då anpassa kommande inköp.

 

Jesper Berthold - december 1, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020