Lagerstyrning

Sometimes ”no problem” is a sign of a different problem.

Mark Rosenthal, autor of The Lean Thinker

Hur mår ditt lager egentligen?

Lagerstyrning kräver kunskap. Vi kan hjälpa er visualisera ert lager så att ledning, produktansvariga, inköpare och planerare får en kontinuerlig bild av lagrets status.

ICR-diagrammet som du ser i första bilden ger en nyanserad bild av lagervärdet. Lagerstatusen representeras pedagogiskt av färgerna grönt, gult och rött, i fallande skala. Med hjälp av det inbyggda filtret kan du även se artikelurval (andra bilden). Därifrån är det väldigt enkelt att filtrera intressanta urval av artiklar, skapa sammanställningar och hämta resultatet som Excel-filer.

Från historiska trender till skarpa prognoser

I vårt verktyg omvandlar du historiska trender till skarpa prognoser. Nyckeln till det är en kraftfull kombination av sju statistiska metoder. När statistiken inte räcker till kan dina medarbetare själva ta över spakarna. Lägg till kampanjer, nya säljmål eller kundspecifik data.

Överskådligheten gör det enkelt att fokusera på de artiklar som kräver uppmärksamhet. Resten hanteras automatiskt. Allt för att du ska kunna hålla hög service till dina kunder till lägsta möjliga kostnad.

Utrymme för att växa

Vill du öka kontrollen, servicenivån och lageromsättningen på samma gång?
Vår lösning ger utrymme för ständiga förbättringar.

Bättre lagerstyrning ger ökad lönsamhet:

Foremath-siffror_1

Högre servicenivå.

Service har blivit ett allt viktigare vapen i konkurrensen – i takt med att skillnaderna mellan produkter och priser jämnas ut. Med en stabil servicegrad kan du fastställa leveranssäkerheten till dina kunder.

Foremath-siffror_2

Kapitalrationalisering.

Smarta verktyg fungerar som en språngbräda för att utveckla processerna inom lagerstyrning. Med rätt verktyg kan inköpare och planerare sätta mål, mäta, analysera, simulera och följa upp arbetet.

Foremath-siffror_3

Minskat underhåll:

Med ett effektivt prognosverktyg i ryggen uppdateras affärssystemet automatiskt. Du slipper tidskrävande, manuella justeringar av tusentals beställningspunkter och orderstorlekar.

Foremath-siffror_4

Garanterat säkerhetslager.

Vårt system gör kontinuerliga matematiska beräkningar på artikelnivå för att beräkna framtida förbrukning och säkerhetslager. Det är A och O för att hålla en hög servicenivå och gardera dig mot eventuella osäkerheter i efterfrågan.

Saknar ditt affärssystem automatiserade uppdateringar av beställningspunkter och säkerhetslager? Ta kontakt med oss, så hjälper vi er. 

Utforska framtiden med hjälp av simulering

Vill du se vad förändrade förutsättningar skulle innebära? Genomför enkelt simuleringar genom att ändra ledtider eller hemtagningskvantiteter. Allt inom ramen för vårt prognosverktyg. Går även att få som fristående modul.

monster-1

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos? Boka ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning. På så sätt är du samtidigt med om utlottningen av en lageranalys till ett värde av 48 000 kr.

© Foremath 2020