Försäljningsprognoser som sparar tid

Faktabaserade försäljningsprognoser sparar mycket arbete för hela säljavdelningen. Säljkåren får korrekta underlag som kan justeras efter nya säljmål.

Försäljningsprognoser som bygger på fakta och inte på antaganden sparar mycket tid för säljavdelningen. Förutom en tillförlitlig prognos över efterfrågan gör korrekta försäljningsprognoser att det blir lättare att justera satt prognos efter hur säljmålen förändras. André Skogberg på Foremath ser många fördelar med att kunna justera prognoser efter hand.

– Med kundbaserade försäljningsprognoser kan företag enklare följa upp kundernas förbrukning. Försäljningsprognosen fungerar som ett verktyg som säljaren kan ta direkt till kund. Säljaren har möjlighet att tillsammans med kunderna analysera jämföra kunder på samma och olika marknader. Genom att hitta positiv eller negativ utveckling i försäljning hos de olika kunderna kan prognosen användas till merförsäljning. Genom att använda vårt verktyg kan säljavdelningen lätt följa upp kunderna och kan snabbt fånga upp avvikelser, säger André.

Att vidareutvecklar tanken om att faktabaserade försäljningsprognoser gör det enklare att följa upp köp kopplade till de specifika insatser som företagen gör.

– Nu behöver inte säljavdelningen gissa vilka produkter som sålde i samband med en kampanj eller ett reklamköp. Prognoser som bottnar i siffror gör det enkelt att visualisera efterfrågan och att göra rätt satsning framåt, säger André.
Enligt André bidrar en tydlig försäljningsprognos också till att minska det administrativa krånglet med excel-ark som skickas mellan medarbetare samt att det begås färre misstag - vilket också det sparar tid.
– Glöm felberäkningar och excel-ark för lagerstatus, det tar bara massa onödig tid, avslutar André.

Jesper Berthold - maj 17, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020