Försäljningsprognoser

The most reliable way to forecast the future is to try to understand the present.

John Naisbitt, author of Megatrends

Prognoser som lever upp till förväntningarna

Genom Foremath skapar du visuella faktabaserade prognoser som är tydliga och lätta att förstå.

En tydlig försäljningsprognos baserad på varje enskilds kunds försäljning av era varor, är ett viktigt verktyg för utveckla merförsäljningen. Det ger dessutom kundansvarig en god anledning till regelbunden kommunikation med kunden.

 

Konsten att skapa framgångsrika prognoser

Att skapa bra prognoser är ofta ett komplicerat arbete, som tar tid och kraft i anspråk från verksamheten. Genom att använda Foremath minskar du din administration och frilägger resurser som istället kan läggas på att utveckla företagets verksamhet.

Foremath säkerställer att hela behovskedjan hänger ihop – från beställning, inköp och lagerhållning till den slutliga leveransen.

mellanbild-fprog_10

En lösning som garanterar ett gott resultat

Foremaths prognoser ger dig en samlad bild av framtida behov inom försäljning och inköp. Något som gagnar hela organisationen.

Försäljnings- och marknadsavdelningen kommer att kunna arbeta mer effektivt. På ett klick får de en detaljerad visualisering av behoven hos respektive kund, varugrupp – ända ner på artikelnivå. Även tillverknings- och inköpssidan får ett oskattbart underlag för sina beslut.

Med Foremath får ni en faktabaserad försäljningsprognos som fungerar som beslutstöd i hela organisationen.

blogg

Fristående analyser av lagret ger underlag till förändring

Som ny vd kan det vara en bra idé att visualisera lagret för att kunna ta kontroll och förändra verksamheten i ny riktning. En fristående analys fungerar som beslutsstöd för exempelvis planering av inköp, tillverkning och bemanning.

Läs mer

Försäljningsprognoser sparar tid för säljavdelningen

Faktabaserade försäljningsprognoser sparar mycket arbete för hela säljavdelningen. Säljkåren får korrekta underlag som kan justeras efter nya säljmål.

Läs mer

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos? Boka ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning. På så sätt är du samtidigt med om utlottningen av en lageranalys till ett värde av 48 000 kr.

© Foremath 2020