Underlag till förändringFristående analyser av lagret ger underlag till förändring

De flesta företag gör någon gång per år en prognos eller en uppskattning över det kommande räkenskapsårets försäljning. Arbetet är ofta mer eller mindre gissningar och är kryddade med kraven från ägare och personal blandat med antingen pessimism eller optimism.

Ofta ses siffrorna i försäljningsprognoser som ett mål för försäljningsavdelningen. Ett mål som basers på antaganden utan någon större analys och en önskan att säljavdelningen ska prestera bättre om den utmanas.

 

Trots att företags årliga prognosarbete ofta inte har någon större verklighetsanknytning ingår det i, och ligger till grund för, stora delar av företags budgetarbete.

 

 

-Varför tillhandahåller inte företag sina säljare med verktyg för att skapa egna regelbundna, faktabaserade prognoser? En relevant fråga.

Svaret är ofta att de tidigare systemlösningarna har varit få och dyra både i installation och i drift.

 

Foremath erbjuder ett verktyg vilket gör att komplicerat prognosarbete blir enkelt och lättförstått.  Programmet följer upp skillnader mellan prognostiserad försäljning och verkligt utfall. Larmar vid avvikelser och hjälper ansvariga att snabbt visualisera och fånga upp händelser som behöver åtgärdas. Systemet tillhandahåller regelbundet och enkelt det stöd ansvariga behöver för att ständigt kunna kommunicera en så aktuell och korrekt prognos som möjligt.

 

En faktabaserad prognos ger ett beslutstöd som kan användas i hela organisationen, inte minst i den årliga budgeteringen.

 

Jesper Berthold - september 2, 2016
blogg-andre_07

André Skogberg

VD

+46 (0)8 534 00 350
andré.skogberg@foremath.se

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020