Planera företagets utgifter utifrån en försäljningsprognos

Försäljningsprognoser fungerar som ett viktigt verktyg för beräkningar av utgifter och vid budgetplanering. En prognos gör det möjligt för dig att planera bemanning, kampanjer samt kommande säljperioder.

Försäljningsprognoser förutsäger en framtida försäljningsutveckling och är baserad på tidigare försäljningshistorik, kalenderhändelser, statistisk analys och annat som kan påverka försäljningen. Försäljningsprognoser är även ett viktigt verktyg för beräkningar av utgifter och för budgetplanering. Med en försäljningsprognos får du möjlighet att planera bemanning, kampanjer och nya säljmål.

– Det huvudsakliga syftet med en väl utförd prognos är att följa försäljningsutvecklingen. Men syftet bör också vara att fastställa målen för hela verksamheten. Med hjälp av tillgängliga uppgifter kan du fastställa samt förbereda och förebygga perioder av hög och låg försäljning. Prognoser erbjuder tid att reflektera och göra planer för hur verksamheten kommer att se ut, säger André.

Budgetplaneringen
Vid budgetplaneringen tjänar en försäljningsprognos som ett viktigt verktyg. Personal, kampanjer eller säljperioder kan planeras i förväg. Det blir möjligt att förutom kommande försäljningsutveckling även förbereda för kostnader och utgifter.

Jesper Berthold - maj 20, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020