Effektivisering av företag

Effektivisering är någonting vi på Foremath talar om dagligen med företag vi möter.Något som slår mig när jag läser Dick Iggströms inlägg ”Hur hårt kan man effektivisera ett bolag” är hur olika ”Effektivisering” kan uppfattas.

Jag drar mig till minnes ett besök i ett familjeägt företag i en liten stad i Norra Sverige.

Företaget hade vid besöket 250 personer anställda och ett råvarulager med uppskattat lagervärde av 75 miljoner. Lönsamheten minskade varje år.

 

Deras nya VDn hade uppfattningen att deras inköp och produktionsplanering skulle kunna vara mer effektivt och att de skulle kunna förbättra sin leveransförmåga. Därför hade han bett oss om en Lageranalys.

 

Deras råvarulager fanns i en stor byggnad. Ljuset var dämpat och det stod en enorm truck parkerad på snedden mitt i den stora ingången till lokalen. Stora rullar med och olika typer av metall och råmaterial låg staplade i industrihyllor. Pallar med diverse mutter och bult stod överallt. Jag behöver inte ta många steg in för att se att dammet låg tjockt över större delen av lokalen.

 

Det kom inte som någon överraskning att en stor del av lagret inte hade någon omsättning. Mycket kapital låg bundet i lagre som inte användes, men som stod för stora kostnader. Däremot hade man också väldigt stora underlager, av artiklar som ständigt saknades. Servicenivån var långt under vad vi brukar rekommendera på högfrekventa produkter. Det var stor efterfrågan på delar av sortimentet företaget sålde medan andra delar inte hade omsatts på flera år. I och med underlagret  kunde man inte leverera till sina kunder och fabriken låg alltid efter i produktion.

 

Vår analys visade att företaget under sex månader kunde öka levaranssäkerheten från 47% till 87%. Genom högre leveranssäkerhet skulle bla. antalet missade ordar minska dramatiskt, något som skulle dra ner varje särorderkostnad till mindre än hälften och troligtvis även öka försäljningen. Det bundna kapitalet skulle på sikt gå från 75 till 25 miljoner med bibehållen servicegrad. Vi kunde presentera en till synes positiv bild av företagets utveckling, men det skulle kräva förändringar i sättet man arbetade.

 

Vår analys viftades bort som ”struntprat” av ägare och styrelse. Man valde att inte göra några förändringar utan att driva verksamheten som tidigare. Den nya VDn fick efter några månader sparken och 47 personer friställdes.

 

Senare i en artikel från en lokaltidning uttalar sig ägaren av fabriken att antalet friställningar låg helt i linje med företagets sätt att effektivisera sig och möta den nya globala konkurrensen.

 

Jag tror att utfallet för företaget hade sett annorlunda ut om man hade följt våra förslag.

 

På Foremath talar vi om Effektivisering Dvs. att göra rätt saker.

 

Jesper Berthold - september 15, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020