Underlag till förändringFristående analyser av lagret ger underlag till förändring

Företag bör observera att när produkter lämnar introduktionsfasen bör det kvantitativa underlaget ta över de kvalitativa bedömningarna - eftersom efterfrågan blivit större.

När en produkt introduceras för första gången på marknaden är försäljningsprognosen vanligtvis en kombination av kvalitativa och kvantitativa bedömningar. Företag bör dock observera att då produkter lämnar introduktionsfasen bör det kvantitativa underlaget ta över - eftersom efterfrågan blivit större. Att på ett tidigt stadie tillämpa kvalitativa bedömningar följer sig naturligt då vanligtvis inget annat alternativ är möjligt. Detta innebär naturligtvis inte att företag bör ignorera de kvantitativa bedömningarna så fort efterfrågan har tagit fart. Enligt oss bör prognoserna bottna i kvantitativa underlag för att möta efterfrågan.

Företag som märker av en ökad efterfrågan bör börja fundera över hur dokumenterad lagerstyrning kan hjälpa till. Strukturerad lagerstyrning gör att företaget fortsatt kan hålla en hög servicegrad mot kund. Med rätt varor på hyllorna i rätt tid möter företaget utvecklingen, säger André Skogberg, VD på Foremath.

Rätt varor på hyllan i rätt tid
Företag som inte möter kunden när efterfrågan ökar riskerar att inte dra nytta av den snabba tillväxten. Faran för många företag i det tillväxtfaser är att logistiska funktioner inom organisationen får mindre uppmärksamhet eftersom det känns som att det rullar på.

– Viktigt här är att återigen poängtera att lagerstyrning handlar om att ha rätt varor på hyllan i rätt tid. Lagerstyrning blir på så sätt ett konkurrensmedel, avslutar André.

Jesper Berthold - juni 15, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020