Ett transparent företag lyckas bättre

Genom att lagret visualiseras görs information lättillgänglig och lättfattlig för alla. Fördelen med ökad transparens är att alla har samma information vilket leder till ökat engagemang hos personalen.

Med ett lagerstyrningssystem följer fler fördelar än kontroll på flödet och att processen för lagerpåfyllnad optimeras. Ett visualiserat lager gör information lättillgänglig för alla. Att informationen dessutom är lättförståelig gör att alla kan använda den i sitt sammanhang. Låt oss utveckla begreppet vi kallar ökad transparens. Enligt André Skogberg på Foremath handlar transparens om att fler eller alla får tillgång till information om lagret.

– Med ett lagerstyrningssystem kan du få ut strukturerad data som gör information lättillgänglig för alla. Det behöver inte längre vara några frågetecken. Information som, ”Vilka artiklar är överlager och vad kostar de oss?”, ”Vad har vi för servicekapabilitet?”, och ”Hur stort är vårt underlager?”, presenteras direkt. Informationen presenteras också på ett sätt som alla kan förstå. Tidigare var det bara ett fåtal inom företaget som hade tillgång till information om lagret. Med Foremath får alla möjlighet att ta del av hur företaget mår och själva vara med och påverka sin del, säger André Skogberg, vd, på Foremath.

Vidare ser André ytterligare fördelar med att företaget blir mer transparent.

Mer engagerad personal
Om alla är medvetna om hur det går för företaget så är också personalen mer engagerad. I och med att lagret är visualiserat och förändringarna blivit tydliga kan enklare trender visas över tid – för alla. Ett visualiserat lager med anställda som har information skapar delaktighet, ansvarsfördelning och i förlängningen mer engagerad personal.

Möjlighet att påverka helhetsbilden
När informationen kan förstås av alla blir åtgärderna också enklare att utföra. När alla har möjlighet att ta del av information, kan de också alla bidra till att förbättra helheten.

Sparar tid och pengar
Vårt system är användarvänligt och har tydliga visuella rapporter. Inga dyra konsultavtal eller stora investeringar behövs. Informationen som presenteras i Foremath är lättillgänglig och lättförståelig.

Jesper Berthold - maj 20, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020