Därför är lagerstyrning ett konkurrensmedel

Företag bör observera att när produkter lämnar introduktionsfasen bör det kvantitativa underlaget ta över de kvalitativa bedömningarna - eftersom efterfrågan blivit större.

Försäljningsprognoser sparar tid för säljavdelningen

Jesper Berthold - 17 maj 2016

Faktabaserade försäljningsprognoser sparar mycket arbete för hela säljavdelningen. Säljkåren får korrekta underlag som kan justeras efter nya säljmål.

Läs mer

Fristående analyser av lagret ger underlag till förändring

Jesper Berthold - 17 maj 2016

Som ny vd kan det vara en bra idé att visualisera lagret för att kunna ta kontroll och förändra verksamheten i ny riktning. En fristående analys fungerar som beslutsstöd för exempelvis planering av inköp, tillverkning och bemanning.

Läs mer

Håll dig uppdaterad

Fyll i din epostadress så håller vi dig uppdaterad med våra senaste artiklar och resurser för lagerstyrning.

PS. Vi finns på sociala medier också. Du hittar oss här:

pil_03

© Foremath 2020