Därför är lagerstyrning ett konkurrensmedel

Företag bör observera att när produkter lämnar introduktionsfasen bör det kvantitativa underlaget ta över de kvalitativa bedömningarna - eftersom efterfrågan blivit större.

Ett transparent företag lyckas bättre

Jesper Berthold - 20 maj 2016

Genom att lagret visualiseras görs information lättillgänglig och lättfattlig för alla. Fördelen med ökad transparens är att alla har samma information vilket leder till ökat engagemang hos personalen.

Läs mer

Planera företagets utgifter utifrån en försäljningsprognos

Jesper Berthold - 20 maj 2016

Försäljningsprognoser fungerar som ett viktigt verktyg för beräkningar av utgifter och vid budgetplanering. En prognos gör det möjligt för dig att planera bemanning, kampanjer samt kommande säljperioder.

Läs mer

Håll dig uppdaterad

Fyll i din epostadress så håller vi dig uppdaterad med våra senaste artiklar och resurser för lagerstyrning.

PS. Vi finns på sociala medier också. Du hittar oss här:

pil_03

© Foremath 2020