Därför är lagerstyrning ett konkurrensmedel

Företag bör observera att när produkter lämnar introduktionsfasen bör det kvantitativa underlaget ta över de kvalitativa bedömningarna - eftersom efterfrågan blivit större.

En prognos, en gissning eller en tydlig bild av framtiden?

Jesper Berthold - 02 sep 2016

Ofta ses siffrorna i försäljningsprognoser som ett mål för försäljningsavdelningen. Ett mål som basers på antaganden utan någon större analys

Läs mer

Därför är lagerstyrning ett konkurrensmedel

Jesper Berthold - 15 jun 2016

Företag bör observera att när produkter lämnar introduktionsfasen bör det kvantitativa underlaget ta över de kvalitativa bedömningarna – eftersom efterfrågan blivit större.

Läs mer

Håll dig uppdaterad

Fyll i din epostadress så håller vi dig uppdaterad med våra senaste artiklar och resurser för lagerstyrning.

PS. Vi finns på sociala medier också. Du hittar oss här:

pil_03

© Foremath 2020