Vilka skelett döljer sig i lagret?

Ett lager kan gömma många hemligheter eller det är iallafall hemligheter för vissa.

För några år sedan började Stefan (vi kallar honom Stefan) som VD för ett hyfsat stort företag i Norden. Han hade tidigare arbetat på företaget som försäljningschef och var mycket nöjd med sin nya ställning som VD.

 

Då jag och Stefan har gemensamma bekanta, träffas vi några gånger per år. De flesta av våra samtal brukar handla om båtliv och skärgården där vi har gemensamma intressen. Eftersom jag är nyfiken av naturen och kände till företaget som Stefan blivit VD för, kunde jag inte låta bli att fråga honom om deras lager.

-Vad har ni för servicenivå?

- Bäst i branschen! sa Stefan

-Hur vet du det?

-Killarna på lagret har stenkoll. De kan det där!

-Va kul, sa jag!

 

Efter någon månad ringde Stefan mig, något som inte hörde till vardagen.

-Du, jag har börjat kolla på lagret. Jag vet inte om vi har så bra koll som jag trodde. Kan du ge mig några tips om var vi ska börja?

 

Ett år senare kunde Stefan sanningsenligt svara -Branschens bästa, när någon frågade honom om deras service.

De höjde servicen från 62% till 92% på nio månader. Lagrervärdet gick till en början upp men sjönk sedan kraftigt.

 

Gräv upp skeletten så snart ni kan.

Jesper Berthold - juni 13, 2017

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020

Hur har ni råd att låta bli?

Förändring eller rättare sagt bristen på förändring är ett alltid ett aktuellt samtalsämne. Bara idag har jag sett två artiklar med tusentals likes på Linkedin som behandlar människors ovilja till förändring.

-Det låter jätteintressant, men vi har fullt upp just nu, eller -Du har säkert helt rätt, men vi har inte tid.

 

Min spontana reaktion. Hur har ni råd att låta bli!

 

Under mina år på Foremath har jag träffat hundratals med företag.

 

Jag har varit och besökt fabriker, tittat på lager, suttit i kafferum och mötesrum, sett matsalar, mahognykontor, mindre charmiga kontor osv.

 

Att människan av naturen undviker förändring är naturligt då förändring ger en känsla av osäkerhet. Vi vill helt enkelt sitta trygga där vi är. Men ibland behöver vi förändra situationer. Vi behöver resa oss upp, titta över kanten på skrivbordet och reda ut röran.

 

Det som väger upp alla de som säger ”vi har inte tid just nu” är de som insett vilken situation de befinner sig i och som säger ”vi har inte tid, men vi är tvungna”. Det är de som gör det värt mödan.

 

En lageranalys är ett steg i rätt riktning. Hör av dig till mig så berättar jag mer.

Jesper Berthold - maj 29, 2017

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020

Vad kostar en missad orderrad?

En order som inte kan plockas från hyllan för att den är slut innebär ofta förlorad försäljning och onödiga kostnader för företaget. Vad kostar det att processa en order flera gånger? Få företag har en uppfattning vad deras ordersärkostnad egentligen är och vad den består av, eller vad den bör bestå av.

Vad är kostnaden för hanteringen av en order, det vill säga; lönekostnader lokalkostnader, kostnaden för transport, inköp, lagerränta mm.?

 

Om varan inte finns tillgänglig när efterfrågan uppstår, går då kunden till en konkurrent?

 

För att få fram kostnaden för varje missad order krävs ofta en djupanalys i företaget och dess hantering av varuflödet.

Det som många gör är att direkt försöka minska antalet missade orderrader genom att bygga större lager, något som i sin tur ger mer bundet kapital och ökad kostnad för kassation och utgående lagerartiklar.

 

Genom att arbeta i ett lagerstyrningssystem kan du lättare hantera korrekta lagernivåer. En effektiv lagerstyrning baserad på verklig förbrukning håller också lagernivåerna nere vilket ger stora kostnadsbesparingar.

 

Med Foremath hanteras försäljningsprognoser och inköpsprognoser i samma system. Prognoserna beräknas matematiskt utifrån sju statistiska och tre kvalitativa metoder baserade på faktisk historisk försäljning.

I Foremath sparar försäljningsavdelningen tid genom att användare direkt får ett korrekt kundspecifikt prognosunderlag baserat på verkligt utfall som lätt kan justeras efter planerade kampanjer och försäljningsmål.

Inköpsavdelningen får på så sätt automatiskt tillgång till information om planerad försäljning och kan då anpassa kommande inköp.

 

Jesper Berthold - december 1, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020

Vem äger prognosen?

Är det ett korrekt arbetssätt att försäljningsdelningen arbetar med en prognos och inköpsavdelningen med en annan? Om så är fallet, vem är då ansvarig för utfallet?

 

På många företag fastställer idag försäljningsavdelningen sina försäljningsprognoser utefter krav från ägare och ledning i kombination med erfarenhet och dialog med kunder. Försäljningsavdelningen har ett konstant krav på hög servicegrad vilket kräver stora säkerhetslagar.

Inköpsavdelningen planerar ofta sina inköp genom att titta på de senaste månadernas faktiska efterfrågan, avropsregler, ledtider mm. Som översätts i en prognos.

 

Med Foremath hanteras försäljningsprognoser och inköpsprognoser i samma system. Prognoserna beräknas matematiskt utifrån sju statistiska och tre kvalitativa metoder baserade på faktisk historisk försäljning.

I Foremath sparar försäljningsavdelningen tid genom att användare direkt får ett korrekt kundspecifikt prognosunderlag baserat på verkligt utfall som lätt kan justeras efter planerade kampanjer och försäljningsmål.

Inköpsavdelningen får på så sätt automatiskt tillgång till information om planerad försäljning och kan då anpassa kommande inköp.

 

Jesper Berthold - november 22, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020

Att göra en förändring...

Att förbättra lagret och dess nivåer är ofta ett enkelt sätt att optimera sin konkurrenskraft och förbättra sin lönsamhet. Ett lager brukar ofta gömma produkter som inte längre säljer och som enbart genererar en kostnad. Artiklar som har hög omsättning har också en förmåga att ta slut och dra med sig extra kostnader som extra leveranser och extra administration. När en artikel har tagit slut så kanske kunden går till konkurrenten istället.

Enligt vår erfarenhet finns det alltid utrymme till förbättring. Men för att minska bundet kapital i ett lager och minska missade ordar kräver ofta att  de personerna som arbetar med lagret gör förändringar i sitt sätt att sköta lagerpåfyllnad och inköp.

Som i alla förändringar så kan något som verkar enkelt på pappret vara svårare i verkligheten.

Insyn i den detaljerade informationen om lagret på företaget är det ofta endast en eller en handfull personer som har, Informationen om lagret är ofta sammanställd i en excel-fil eller i ett system som inte är avsett att visualisera och tydliggöra informationen. Informationen blir ”blockerad” till en eller ett fåtal personer som också blir ägare av lagerinformationen. Det skapas då ett ohälsosamt beroende av personerna med information, personerna blir svåra att påverka till att bidra till den nödvändiga förändringen. Att informationen som finns sedan presenteras i ett format som bara ett fåtal personer förstår gör inte saken lättare.

Hur ska människor förändra sitt sätt att arbeta om de inte förstår varför?

Om det bara är någon eller några personer på ett företag som har tillgång till, eller som kan tyda informationen som finns om lagret, är det svårt att motivera resten till en förändring.  Människor följer ofta rutiner och ”gör så som de alltid har gjort”. Det krävs mycket för att förändra en persons ”rutiner” speciellt om personen har lång och gedigen historia på företaget som också stöds av den företagskultur som råder.

Transparens av information

Nyckeln är transparens av information genom hela företaget. Om företaget blottlägger informationen och tydligt visar de brister som finns men också visar hur lagret kan förbättras, bidrar till ökad förändringsvilja hos de anställda. Information om lagret ska vara visuellt och lätt att förstå så att alla på företaget kan ta del av informationen. För att få igenom en förändring behöver alla som står inför förändringen förstå och också se att de är med och påverkar.
Ökad delaktighet och insyn
Genom att få fram exakt information om lagret på ett lättöverskådligt , mätbart och tydligt sätt, kan företaget sprida informationen och få ökad förståelse för det förändringsarbete som är nödvändigt. Med mätbara mål känner sig personalen delaktig då de direkt kan se att deras handlingar påverkar resultatet.

-  Foremath visualiserar lagret och göra behov av förändring tydligt. Systemet visar trender och utvecklingen över tid och tillhandahåller rapporter som alla kan förstå. Målet är att arbeta för ett mer hälsosamt lager, ökad konkurrenskraft och ökad lönsamhet.

Jesper Berthold - oktober 18, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020

Effektivisering av företag

Effektivisering är någonting vi på Foremath talar om dagligen med företag vi möter.Något som slår mig när jag läser Dick Iggströms inlägg ”Hur hårt kan man effektivisera ett bolag” är hur olika ”Effektivisering” kan uppfattas.

Jag drar mig till minnes ett besök i ett familjeägt företag i en liten stad i Norra Sverige.

Företaget hade vid besöket 250 personer anställda och ett råvarulager med uppskattat lagervärde av 75 miljoner. Lönsamheten minskade varje år.

 

Deras nya VDn hade uppfattningen att deras inköp och produktionsplanering skulle kunna vara mer effektivt och att de skulle kunna förbättra sin leveransförmåga. Därför hade han bett oss om en Lageranalys.

 

Deras råvarulager fanns i en stor byggnad. Ljuset var dämpat och det stod en enorm truck parkerad på snedden mitt i den stora ingången till lokalen. Stora rullar med och olika typer av metall och råmaterial låg staplade i industrihyllor. Pallar med diverse mutter och bult stod överallt. Jag behöver inte ta många steg in för att se att dammet låg tjockt över större delen av lokalen.

 

Det kom inte som någon överraskning att en stor del av lagret inte hade någon omsättning. Mycket kapital låg bundet i lagre som inte användes, men som stod för stora kostnader. Däremot hade man också väldigt stora underlager, av artiklar som ständigt saknades. Servicenivån var långt under vad vi brukar rekommendera på högfrekventa produkter. Det var stor efterfrågan på delar av sortimentet företaget sålde medan andra delar inte hade omsatts på flera år. I och med underlagret  kunde man inte leverera till sina kunder och fabriken låg alltid efter i produktion.

 

Vår analys visade att företaget under sex månader kunde öka levaranssäkerheten från 47% till 87%. Genom högre leveranssäkerhet skulle bla. antalet missade ordar minska dramatiskt, något som skulle dra ner varje särorderkostnad till mindre än hälften och troligtvis även öka försäljningen. Det bundna kapitalet skulle på sikt gå från 75 till 25 miljoner med bibehållen servicegrad. Vi kunde presentera en till synes positiv bild av företagets utveckling, men det skulle kräva förändringar i sättet man arbetade.

 

Vår analys viftades bort som ”struntprat” av ägare och styrelse. Man valde att inte göra några förändringar utan att driva verksamheten som tidigare. Den nya VDn fick efter några månader sparken och 47 personer friställdes.

 

Senare i en artikel från en lokaltidning uttalar sig ägaren av fabriken att antalet friställningar låg helt i linje med företagets sätt att effektivisera sig och möta den nya globala konkurrensen.

 

Jag tror att utfallet för företaget hade sett annorlunda ut om man hade följt våra förslag.

 

På Foremath talar vi om Effektivisering Dvs. att göra rätt saker.

 

Jesper Berthold - september 15, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020

Underlag till förändringFristående analyser av lagret ger underlag till förändring

De flesta företag gör någon gång per år en prognos eller en uppskattning över det kommande räkenskapsårets försäljning. Arbetet är ofta mer eller mindre gissningar och är kryddade med kraven från ägare och personal blandat med antingen pessimism eller optimism.

Ofta ses siffrorna i försäljningsprognoser som ett mål för försäljningsavdelningen. Ett mål som basers på antaganden utan någon större analys och en önskan att säljavdelningen ska prestera bättre om den utmanas.

 

Trots att företags årliga prognosarbete ofta inte har någon större verklighetsanknytning ingår det i, och ligger till grund för, stora delar av företags budgetarbete.

 

 

-Varför tillhandahåller inte företag sina säljare med verktyg för att skapa egna regelbundna, faktabaserade prognoser? En relevant fråga.

Svaret är ofta att de tidigare systemlösningarna har varit få och dyra både i installation och i drift.

 

Foremath erbjuder ett verktyg vilket gör att komplicerat prognosarbete blir enkelt och lättförstått.  Programmet följer upp skillnader mellan prognostiserad försäljning och verkligt utfall. Larmar vid avvikelser och hjälper ansvariga att snabbt visualisera och fånga upp händelser som behöver åtgärdas. Systemet tillhandahåller regelbundet och enkelt det stöd ansvariga behöver för att ständigt kunna kommunicera en så aktuell och korrekt prognos som möjligt.

 

En faktabaserad prognos ger ett beslutstöd som kan användas i hela organisationen, inte minst i den årliga budgeteringen.

 

Jesper Berthold - september 2, 2016
blogg-andre_07

André Skogberg

VD

+46 (0)8 534 00 350
andré.skogberg@foremath.se

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020

Underlag till förändringFristående analyser av lagret ger underlag till förändring

Företag bör observera att när produkter lämnar introduktionsfasen bör det kvantitativa underlaget ta över de kvalitativa bedömningarna - eftersom efterfrågan blivit större.

När en produkt introduceras för första gången på marknaden är försäljningsprognosen vanligtvis en kombination av kvalitativa och kvantitativa bedömningar. Företag bör dock observera att då produkter lämnar introduktionsfasen bör det kvantitativa underlaget ta över - eftersom efterfrågan blivit större. Att på ett tidigt stadie tillämpa kvalitativa bedömningar följer sig naturligt då vanligtvis inget annat alternativ är möjligt. Detta innebär naturligtvis inte att företag bör ignorera de kvantitativa bedömningarna så fort efterfrågan har tagit fart. Enligt oss bör prognoserna bottna i kvantitativa underlag för att möta efterfrågan.

Företag som märker av en ökad efterfrågan bör börja fundera över hur dokumenterad lagerstyrning kan hjälpa till. Strukturerad lagerstyrning gör att företaget fortsatt kan hålla en hög servicegrad mot kund. Med rätt varor på hyllorna i rätt tid möter företaget utvecklingen, säger André Skogberg, VD på Foremath.

Rätt varor på hyllan i rätt tid
Företag som inte möter kunden när efterfrågan ökar riskerar att inte dra nytta av den snabba tillväxten. Faran för många företag i det tillväxtfaser är att logistiska funktioner inom organisationen får mindre uppmärksamhet eftersom det känns som att det rullar på.

– Viktigt här är att återigen poängtera att lagerstyrning handlar om att ha rätt varor på hyllan i rätt tid. Lagerstyrning blir på så sätt ett konkurrensmedel, avslutar André.

Jesper Berthold - juni 15, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020

Ett transparent företag lyckas bättre

Genom att lagret visualiseras görs information lättillgänglig och lättfattlig för alla. Fördelen med ökad transparens är att alla har samma information vilket leder till ökat engagemang hos personalen.

Med ett lagerstyrningssystem följer fler fördelar än kontroll på flödet och att processen för lagerpåfyllnad optimeras. Ett visualiserat lager gör information lättillgänglig för alla. Att informationen dessutom är lättförståelig gör att alla kan använda den i sitt sammanhang. Låt oss utveckla begreppet vi kallar ökad transparens. Enligt André Skogberg på Foremath handlar transparens om att fler eller alla får tillgång till information om lagret.

– Med ett lagerstyrningssystem kan du få ut strukturerad data som gör information lättillgänglig för alla. Det behöver inte längre vara några frågetecken. Information som, ”Vilka artiklar är överlager och vad kostar de oss?”, ”Vad har vi för servicekapabilitet?”, och ”Hur stort är vårt underlager?”, presenteras direkt. Informationen presenteras också på ett sätt som alla kan förstå. Tidigare var det bara ett fåtal inom företaget som hade tillgång till information om lagret. Med Foremath får alla möjlighet att ta del av hur företaget mår och själva vara med och påverka sin del, säger André Skogberg, vd, på Foremath.

Vidare ser André ytterligare fördelar med att företaget blir mer transparent.

Mer engagerad personal
Om alla är medvetna om hur det går för företaget så är också personalen mer engagerad. I och med att lagret är visualiserat och förändringarna blivit tydliga kan enklare trender visas över tid – för alla. Ett visualiserat lager med anställda som har information skapar delaktighet, ansvarsfördelning och i förlängningen mer engagerad personal.

Möjlighet att påverka helhetsbilden
När informationen kan förstås av alla blir åtgärderna också enklare att utföra. När alla har möjlighet att ta del av information, kan de också alla bidra till att förbättra helheten.

Sparar tid och pengar
Vårt system är användarvänligt och har tydliga visuella rapporter. Inga dyra konsultavtal eller stora investeringar behövs. Informationen som presenteras i Foremath är lättillgänglig och lättförståelig.

Jesper Berthold - maj 20, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020

Planera företagets utgifter utifrån en försäljningsprognos

Försäljningsprognoser fungerar som ett viktigt verktyg för beräkningar av utgifter och vid budgetplanering. En prognos gör det möjligt för dig att planera bemanning, kampanjer samt kommande säljperioder.

Försäljningsprognoser förutsäger en framtida försäljningsutveckling och är baserad på tidigare försäljningshistorik, kalenderhändelser, statistisk analys och annat som kan påverka försäljningen. Försäljningsprognoser är även ett viktigt verktyg för beräkningar av utgifter och för budgetplanering. Med en försäljningsprognos får du möjlighet att planera bemanning, kampanjer och nya säljmål.

– Det huvudsakliga syftet med en väl utförd prognos är att följa försäljningsutvecklingen. Men syftet bör också vara att fastställa målen för hela verksamheten. Med hjälp av tillgängliga uppgifter kan du fastställa samt förbereda och förebygga perioder av hög och låg försäljning. Prognoser erbjuder tid att reflektera och göra planer för hur verksamheten kommer att se ut, säger André.

Budgetplaneringen
Vid budgetplaneringen tjänar en försäljningsprognos som ett viktigt verktyg. Personal, kampanjer eller säljperioder kan planeras i förväg. Det blir möjligt att förutom kommande försäljningsutveckling även förbereda för kostnader och utgifter.

Jesper Berthold - maj 20, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020