Att göra en förändring...

Att förbättra lagret och dess nivåer är ofta ett enkelt sätt att optimera sin konkurrenskraft och förbättra sin lönsamhet. Ett lager brukar ofta gömma produkter som inte längre säljer och som enbart genererar en kostnad. Artiklar som har hög omsättning har också en förmåga att ta slut och dra med sig extra kostnader som extra leveranser och extra administration. När en artikel har tagit slut så kanske kunden går till konkurrenten istället.

Enligt vår erfarenhet finns det alltid utrymme till förbättring. Men för att minska bundet kapital i ett lager och minska missade ordar kräver ofta att  de personerna som arbetar med lagret gör förändringar i sitt sätt att sköta lagerpåfyllnad och inköp.

Som i alla förändringar så kan något som verkar enkelt på pappret vara svårare i verkligheten.

Insyn i den detaljerade informationen om lagret på företaget är det ofta endast en eller en handfull personer som har, Informationen om lagret är ofta sammanställd i en excel-fil eller i ett system som inte är avsett att visualisera och tydliggöra informationen. Informationen blir ”blockerad” till en eller ett fåtal personer som också blir ägare av lagerinformationen. Det skapas då ett ohälsosamt beroende av personerna med information, personerna blir svåra att påverka till att bidra till den nödvändiga förändringen. Att informationen som finns sedan presenteras i ett format som bara ett fåtal personer förstår gör inte saken lättare.

Hur ska människor förändra sitt sätt att arbeta om de inte förstår varför?

Om det bara är någon eller några personer på ett företag som har tillgång till, eller som kan tyda informationen som finns om lagret, är det svårt att motivera resten till en förändring.  Människor följer ofta rutiner och ”gör så som de alltid har gjort”. Det krävs mycket för att förändra en persons ”rutiner” speciellt om personen har lång och gedigen historia på företaget som också stöds av den företagskultur som råder.

Transparens av information

Nyckeln är transparens av information genom hela företaget. Om företaget blottlägger informationen och tydligt visar de brister som finns men också visar hur lagret kan förbättras, bidrar till ökad förändringsvilja hos de anställda. Information om lagret ska vara visuellt och lätt att förstå så att alla på företaget kan ta del av informationen. För att få igenom en förändring behöver alla som står inför förändringen förstå och också se att de är med och påverkar.
Ökad delaktighet och insyn
Genom att få fram exakt information om lagret på ett lättöverskådligt , mätbart och tydligt sätt, kan företaget sprida informationen och få ökad förståelse för det förändringsarbete som är nödvändigt. Med mätbara mål känner sig personalen delaktig då de direkt kan se att deras handlingar påverkar resultatet.

-  Foremath visualiserar lagret och göra behov av förändring tydligt. Systemet visar trender och utvecklingen över tid och tillhandahåller rapporter som alla kan förstå. Målet är att arbeta för ett mer hälsosamt lager, ökad konkurrenskraft och ökad lönsamhet.

Jesper Berthold - oktober 18, 2016

Relaterade artiklar

få vårt nyhetsbrev

Fyll i din epostadress så skickar vi vårt nyhetsbrev.

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos?
Träffa oss för ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina 
behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

PSSST!

Vi finns på sociala medier också.

Du hittar oss här:

pil-blog_03

© Foremath 2020