Från försäljning till Inköp

Med Foremath får du med enkelhet visuella faktabaserade prognoser och effektiviserad lagerstyrning. Vi hjälper dig att förutspå och tillgodose dina kunders försäljning, minimera din administration och sänka ditt bundna kapital.

Träffa oss för en kostnadsfri konsultation, så visar dig hur du kan få ökad lönsamhet genom säkrare prognoser och effektiviserad lagerhållning.

kunder

simens
permobil
copiax
abr_reserv
saltokvarn
stf
plan
160525_bild-rad3

Våra tjänster

illu_prognos

Försäljningsprognoser

En god prognos handlar om att få en tydlig bild av framtiden. Vi hjälper dig med att skapa säkra försäljningsprognoser på artikelnivå för dina kunder. På så sätt arbetar du proaktivt med försäljning, vilket även ger tillverknings- och inköpssidan ett oskattbart underlag.

Med våra visuella prognoser ökar du din interna kommunikation. Du får en tydlig ansvarsfördelning över säljmål och minskar din administration.

illu_lagerstyrning

Lagerstyrning

Hur mår ditt lager, egentligen? Foremath ger er företagsledning, produktansvariga, inköpare och planerare hela den överblick som behövs. Vi ger er ett verktyg där ni på ett enkelt sätt får beslutsstöd för era dagliga inköp. Det ger er tid att fokusera på de artiklar som kräver mest uppmärksamhet.

Med Foremath minska ni tiden för administration, automatiserar den vardagliga planeringen och fokuserar på de artiklar som kräver åtgärder.

illu_konsult

Konsulttjänster

Teknik är en fantastisk språngbräda för utveckling. Vi hjälper dig att få maximal utväxling i prognos- och lagerstyrningsarbete.

Om behov finns kan vi ta ansvar för det löpande arbetet av lagerpåfyllnad.

 

 

 

blogg

En prognos, en gissning eller en tydlig bild av framtiden?

Ofta ses siffrorna i försäljningsprognoser som ett mål för försäljningsavdelningen. Ett mål som basers på antaganden utan någon större analys

Läs mer

Hur har ni råd att låta bli?

Förändring eller rättare sagt bristen på förändring är ett alltid ett aktuellt samtalsämne. Bara idag har jag sett två artiklar med tusentals likes på Linkedin som behandlar människors ovilja till förändring.

Läs mer

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos? Boka ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning.

© Foremath 2020