Försäljning till Inköp

Med Foremath får du med enkelhet  visuella faktabaserade försäljningsprognoser och effektiviserad lagerstyrning. Vi hjälper dig att förutspå och tillgodose dina kunders försäljning, minimera din administration och sänka ditt bundna kapital.

Träffa oss för ett kostnadsfri konsultation, så visar vi dig hur du kan få ökad lönsamhet genom säkrare prognoser och effektiviserad lagerhållning.

kunder

simens
permobil
copiax
abr_reserv
saltokvarn
stf
plan
160525_bild-rad3

Våra tjänster

illu_prognos

Försäljningsprognoser

En god prognos handlar om att få en tydlig bild av framtiden. Vi hjälper dig med att skapa säkra försäljningsprognoser på artikelnivå till dina kunder. På så sätt arbetar du proaktivt med försäljning, vilket även ger tillverknings- och inköpssidan ett oskattbart underlag.

Med våra visuella prognoser ökar du din interna kommunikation. Du får en tydlig ansvarsfördelning över säljmål och minskar din administration.

illu_lagerstyrning

Lagerstyrning

Hur mår ditt lager, egentligen? Vår lösning ger företagsledningen, produktansvariga, inköpare och planerare hela den överblick som behövs. Vi ger er ett verktyg där ni på ett enkelt sätt får beslutsstöd för era dagliga inköp och planering. Det ger er tid att fokusera på de artiklar som kräver mest uppmärksamhet.

Minska tiden för administration, automatiserar den vardagliga planeringen och fokuserar på de artiklar som kräver åtgärder.

illu_konsult

Konsulttjänster

Teknik är en fantastisk språngbräda för utveckling. Med våra system hjälper vi dig att få maximal utväxling i prognos- och lagerstyrningsarbete.

Inom ramen för vårt unika koncept analyserar vi ditt lager. Om behov finns kan ta ansvar för det löpande arbetet och ger dina medarbetare verktyg att själva ta hand om lagerhanteringen.

blogg

underlagtillforandring

Fristående analyser av lagret ger underlag till förändring

Som ny vd kan det vara en bra idé att visualisera lagret för att kunna ta kontroll och förändra verksamheten i ny riktning. En fristående analys fungerar som beslutsstöd för exempelvis planering av inköp, tillverkning och bemanning.

Läs mer
sparartid

Försäljningsprognoser sparar tid för säljavdelningen

Faktabaserade försäljningsprognoser sparar mycket arbete för hela säljavdelningen. Säljkåren får korrekta underlag som kan justeras efter nya säljmål.

Läs mer

Fri konsultation

Vad är din framtidsprognos? Boka ett kostnadsfritt möte, där vi analyserar dina behov inom försäljningsprognoser och lagerstyrning. På så sätt är du samtidigt med om utlottningen av en lageranalys till ett värde av 48 000 kr.

© Foremath 2016